İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 2002 yılında İslam medeniyetinin köklerinden hareketle günümüz ilim anlayışını yeniden yorumlama, sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikiminin oluşumuna katkı sunma gayesiyle kuruldu. İLEM, geleneğin birikiminden yeni bir düşüncenin inşasına fikrini paylaşan ilim insanlarının yetişmesine zemin oluşturacak ve insanlığın sorunlarına çözüm üretecek çalışmalar gerçekleştirme gayretindedir. Bu fikir etrafında lisans öğrencilerine yönelik eğitim programları, lisansüstü öğrencilerine yönelik ihtisas çalışmaları, ulusal ve uluslararası yaz okulları, kongre ve çalıştaylar ve çeşitli alanlarda araştırma projeleri yürütmektedir. Bu çalışmalar yoğun gayretler neticesinde yayına dönüştürülmektedir.

İLEM, düşünce dünyamızda müspet gelişmelere yol açabilmesi için akademik çalışmanın mahiyet ve gayesi üzerine yeniden düşünmenin gerekliliğine inanmakta ve ilmi çalışmalarını bu yönde şekillendirmektedir.